KontaktWydawnictwo Internetowe Publit

 
Difin SA, ul. Kostrzewskiego 1,
00-768 Warszawa
www.difin.pl
 
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer 0000322299
Regon: 010511170
NIP: 526-020-70-48
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł opłacony w całości

Konto: DB PBC SA O/Warszawa, nr 21 1910 1048 2262 0348 2317 0001

 
 

Prezes Zarządu

Tadeusz Bąk


tel. +48 22 851 45 61


Dyrektor Generalny, Członek Zarządu

Izabela Babul
iza.babul@difin.pl

 


tel. + 48 22 851 45 61
wew. 123


Redakcja Publit

Tomasz Serafin
tomasz.serafin@difin.pl


tel.
+ 48 22 851 45 61
fax
+ 48 22 841 98 91
tel. kom. + 48 605 699 815


Dział handlowy

Tomasz Urbański

handlowy@difin.pl


tel.
+ 48 22 851 45 61 w 114
fax
+ 48 22 841 98 91


Cezary Lutyński
handlowy1@difin.pl


tel.
+ 48 22 851 45 61 w 109


Księgarnia internetowa

Katarzyna Babicka
kasia.babicka@difin.pl


tel.
+ 48 22 851 45 61 w 110


Studio DTP

Łukasz Piotrowski
studio@edit.net.pl


tel.
+ 48 22 851 45 61 w 116

REDAKCJA PUBLIT

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na pytania, przygotujemy ofertę wydania książki, e-booka oraz dystrybucji.

Zapraszamy!


Zadzwoń lub napisz   
Bestsellery

Nowości wydawnicze